Typy aukcí v systému €L€NA III
Elektronické aukce v systému €L€NA III jsou realizované v reálném čase a mohou být vypsány po nabídkovém kole nebo také samostatně jako aukční kolo.

Každý dodavatel, který je přizvaný do aukčního kola, bude o této skutečnosti informován emailem. Podmínkou, aby dodavateli přišel email,  je registrace v systému €L€NA III a zaškrtnutí volby „mám zájem o email Založení aukčního kola“ u konkrétního uživatele společnosti (tuto volbu naleznete po přihlášení do systému ve „Správa uživatelů“).

Seznam aukcí + vstup do aukce
Seznam jednotlivých vypsaných aukcí naleznete po přihlášení do systému a kliknutí na odkaz v horním menu „Aktuální aukce“ viz obrázek.

Standardní aukce

Tento typ aukce je nejčastějším typem aukce. Jedná se o aukce, kdy každý přizvaný dodavatel vstupuje do aukce se svou vyvolávací cenou. Následuje-li tato aukce po nabídkovém kole, vyvolávací cenou je nabídková cena dodavatele. Pokud je tato aukce vypsaná samostatně, mají všichni dodavatelé stejnou vyvolávací cenu, od které začíná daná aukce.

Po vstupu do této aukce vidí uživatel v horní části:  základní informace o aukci a čas do konce dané aukce. V dolní části pak nalezne položky aukčního kola.

V základním zobrazení je u položky zobrazena vyvolávací cena, vítězná cena a cena uchazeče (moje cena).
Uživatel pak může svou cenu snižovat tak, aby v dané aukci zvítězil. Skutečnost, že uchazčl v dané v aukci vítězí (jeho nabídka je nejnižší) je zobrazena zeleným podbarvením vítězné ceny.

Základní pojmy


  • Vyvolávací cena (cena, od které daná aukce začíná. Zobrazuje se pouze u samostatně vypsaného aukčního kola)
  • Vítězná cena (nejnižší cena v aukci)
  • Moje cena (cena daného uchazeče)
  • Minimální snížení (částka, o kterou musí uživatel minimálně snížit svou cenu oproti vítězné ceně)
  • Prodlužování (je-li nastaveno prodlužování, dojde k prodloužení aukčního kola, pokud některý z účastníků aukce změní cenu v posledních X minutách)
  • Slepá aukce (toto speciální nastavení znamená, že v posledních X minutách dojde ke skrytí vítězné ceny a žádný z účastníků vítěznou cenu nevidí). Standardní aukce může být v kombinaci se slepou aukcí.


Slepá aukce

Slepá aukce (toto speciální nastavení znamená, že v posledních X minutách dojde ke skrytí vítězné ceny a žádný z účastníků vítěznou cenu nevidí).

Anglická aukce

Je druh aukce, která začíná na nejnižší možné ceně, která je v určitém časovém intervalu pravidelně zvyšována a zobrazována všem účastníkům. Má-li uchazeč zájem (je schopen) o dodání služby, materiálu, investice… za danou cenu, stiskne tlačítko „Akceptovat“ a jeho účast v aukčním kole končí. Anglická aukce končí uplynutím času aukce, případně po podání maximálního počtu nabídek, který definuje předem administrátor naší společnosti.
Každý z účastníků může provést pouze jednu akceptaci ceny.

Po vstupu do aukce jsou v horní části zobrazeny: základní informace k aukci a čas do konce aukce. V dolní části je pak zobrazeno tlačítko „Akceptovat“ s aktuální částkou.

Základní pojmy

  • Maximální počet nabídek (v anglické aukci je stanoven počet nabídek, kdy při jeho dosažení dojde k okamžitému ukončení aukce, např. je-li stanoven max. počet nabídek na 3, tak ve chvíli, kdy danou cenu akceptují tři uchazeči, dojde k ukončení aukce).
Japonská aukce

Je druh aukce, která začíná na nejnižší možné ceně, která je v určitém časovém intervalu pravidelně zvyšována všem účastníkům. Má-li uchazeč zájem (je schopen) o dodání služby, materiálu, investice… za danou cenu, stiskne tlačítko „Akceptovat“ a jeho účast v aukčním kole končí. Japonská aukce končí uplynutím času aukce. Na rozdíl od anglické aukce, zde není možnost stanovení maximálního počtu nabídek.
Aukce trvá celou svou dobu.
Každý z účastníků může provést pouze jednu akceptaci ceny.

Po vstupu do aukce jsou v horní části zobrazeny:  základní informace k aukci a čas do konce aukce. V dolní části je pak zobrazeno tlačítko „Akceptovat“ s aktuální částkou.

Holandská aukce

Je druh aukce, která začíná na nejvyšší možné ceně, která je v určitém časovém intervalu pravidelně snižována všem účastníkům. Má-li uchazeč zájem (je schopen) o dodání služby, materiálu, investice… za danou cenu, stiskne tlačítko „Akceptovat“ a jeho účast v aukčním kole končí. Holandská aukce končí uplynutím času aukce.
Každý z účastníků může provést pouze jednu akceptaci ceny.

Po vstupu do aukce jsou v horní části zobrazeny:  základní informace k aukci a čas do konce aukce. V dolní části je pak zobrazeno tlačítko „Akceptovat“ s aktuální částkou.