Bezpečnost a ochrana informací
  • Systém elektronických nákupů (dále také EN) skupiny Veolia Energie v ČR je chráněn proti průniku, který by mohl způsobit odcizení důvěrných dat nebo narušení probíhajících transakcí.
  • Systém elektronických nákupů má všechna data uložena v databázi, která je chráněna přístupovým jménem a heslem. Data citlivá, jako jsou přístupová jména a hesla, jsou pak dále chráněna 128 bitovým šifrováním. Přístupy do systému EN jsou chráněny jménem a heslem. Uživatelské přístupy do tohoto systému jsou omezeny pomocí přidělovaných rolí.
  • Veškerá data, nutná pro provádění výběrových řízení, jsou zálohována tak, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě v důsledku havárií nebo jiných poškození.
  • Přenos dat je zabezpečen pomocí šifrovaného spojení HTTPS. Pro tento přenos máme svůj vlastní certifikát, tak abychom zajistili bezpečný šifrovaný přenos dat mezi Vašim počítačem a webovým serverem. Tato skutečnost minimalizuji možnost odchytnutí dat a jejich zneužití.
  • Současně je zaručena důvěrnost obchodních informací a jejich dostupnost pouze pro uživatele (zaměstnanci skupiny Veolia Energie v ČR), kteří k tomu mají oprávněni.