Kontakty
Administrátoři

Blanka Moravčinská
tel.: 596 609 101
mobil: 602 792 654
blanka.moravcinska@veolia.com

Martina Teichmannová
tel.:596 609 448
mobil:602 483 644
martina.teichmannova@veolia.com

Ivana Niedobová
tel.: 596 609 156
mobil: 602 148 147
ivana.niedobova@veolia.com

Vladimíra Kytová
tel.: 596 609 441
mobil: 720 948 925
vladimira.kytova@veolia.com
Nákupčí

Alžběta Nováková
tel.: 596 609 136
mobil: 606 779 990
alzbeta.novakova@veolia.com

Martina Španihelová
tel.: 596 609 283
mobil: 702 244 282
martina.spanihelova@veolia.com

Mirka Hrbáčová
tel.: 596 609 450
mobil: 602 766 502
mirka.hrbacova@veolia.com

Petr Sedlář
tel.: 596 609 449
mobil: 724 616 071
petr.sedlar@veolia.com

Yveta Sekeráková
tel.: 596 609 440
mobil: 724 365 803
yveta.sekerakova@veolia.com

Tereza Horáková
tel.: 596 609 420
mobil: 601 690 594
tereza.horakova@veolia.com

Lenka Blumenthalová
tel.: 596 609 275
mobil: 606 034 185
lenka.blumenthalova@veolia.com

Zuzana Nantlová
tel.: 596 609 186
mobil: 702 063 682
zuzana.nantlova@veolia.com

Jana Pecuchová
tel.: 596 609 418
mobil: 702 117 682
jana.pecuchova@veolia.com

Hana Římanová
tel.:596 609 441
mobil: 724 365 802
hana.rimanova@veolia.com

Dominika Sandri
tel.: 596 609 282
mobil: 603 706 618
dominika.sandri@veolia.com

Pavla Králová
tel.: 596 609 284
mobil: 722 964 577
pavla.kralova@veolia.com